Restauratie


Restaureren betekent een kunstwerk herstellen in de vroegere toestand( beschadigde of ontbrekende delen van schilderijen, zoals gaten, scheuren, verbrandingen…delen die door de tijd aangetast zijn ,te herstellen).
Ieder werk dat gerestaureerd moet worden vraagt om een eigen unieke aanpak. De restauratietechnieken zijn niet agressief, maar reversibel en met respect voor het werk en de kunstenaar.

 

voor    tijdens    na restauratie

 

De textiele drager is zwaar beschadigd en is nodig een steundoek mits een bedoeking met was-harsmengsel. Maar eerst gebruiken we stukjes linnen als prothesen voor de gaatjes in het schilderij te lijmen:

prothesen    gaten